بایگانی برچسب: موفقیت

راز هر کس که در زندگی موفقیتی کسب کرده

«راز هر کس که در زندگی موفقیتی کسب کرده؛   این است که او عادت به انجام کارهایی دارد که شکست خورده ها هرگز انجامش نمیدهند.»- آلبرت گری.   با خواندن این متن راحت تر از دانسته هایتان استفاده میکنید.    توسعه چند عادت خوب اساسی، بسیار موثرتر از «ترفندهای فروش» یا «روش اثبات شده […]