بایگانی برچسب: فروش

راهکارهای فروش بیمه در ایران قسمت سوم

راهکارهای فروش بیمه در ایران قسمت سوم تا اینجا در مقاله اول و دوم در خصوص این صحبت کردیم که احساسات مشتری را نشانه بگیریم درگیر کنیم احساسات مشتریان منفعت حاصل از خرید را به مشتری من توضیح بدیم احساس امنیت در خرید؛ یعنی اینکه بدون قبل از این فرد افراد زیادی این تصویر را […]

راهکارهای ساده کاهش استرس فروش

راهکارهای ساده کاهش استرس   سالها قبل زمانی که قرار بود شغل فروش را شروع کنم، به دلیل استرس های فراوان در ابتدای کار چند ماه شروع فعالیتم را ماه ها به تعویق انداختم و این بزرگترین حسرت من تو این سالها بوده چون سه ماه دیرتر کسب و کارم را شروع کردم  دیرتر تونستم […]