بایگانی برچسب: شناسایی فرصت‌ها

اهمیت و تأثیر تحلیل کسب و کار بر رشد و توسعه سازمان‌ها

۱ نوامبر، روز جهانی تحلیل کسب و کار: اهمیت و تأثیر آن بر رشد و توسعه سازمان‌ها   مقدمه: صاحبان کسب و کار روز جهانی تحلیل کسب و کار در تاریخ ۱ نوامبر هر سال جشن می‌گیرند. این روز به منظور توجه به اهمیت تحلیل کسب و کار در رشد و توسعه سازمان‌ها برگزار می‌شود. […]