بایگانی برچسب: رشد شخصی

 لطف‌های کوچک، دام‌های بزرگ!

 لطف‌های کوچک، دام‌های بزرگ!   حتماً شما هم به دردسر درخواست‌های متعدد برای لطف‌های کم‌وزیاد مردم غریبه و آشنا افتاده‌اید  درخواست‌هایی که ابتدا به شکل لطف بدون پاداش جلو چشم ما میان ولی بعد می‌بینیم که هزینه هنگفتی باید بابت آنها بپردازیم  از لطف‌هایی که سر چهارراه کودکان کار به ما می‌کنند لطفی که همسایه […]