بایگانی برچسب: بیمه های عجیب

بیمه های غیر متعارف در دنیا

بیمه عمر سالیان طولانی در کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته  در این مقاله به بررسی روش‌های عجیب و متفاوت برای استفاده از بیمه عمر در کل دنیا، از جمله موارد زیر بپردازیم: شش بیمه غیر متعارف بیمه عمر بازیکنان ورزشی: در برخی کشورها، بیمه عمر برای بازیکنان ورزشی به عنوان یکی از راه‌های تضمین […]